LeVa AS on asutatud 06.detsembril 1990.aastal
Hiiumaal ehitusfirmana.


LeVa AS töövaldkonda kuulub peatöövõtt, üldehitus, remondi-, betooni-, katuse-, viimistlus- ja sisetööd ning välisfassaadid, ehitusalane konsultatsioon.

Meie sooviks on, et nõudlus meie firma järele oleks niisama suur kui ta senini on olnud, et jätkuks tellijaid ja koostööpartnereid ka edaspidiseks.

Täname oma firma töötajaid, tellijaid, koostööpartnereid.

 

Lembit Vainumäe
LeVa AS juhataja